Tarieven

- Lidkaart: gratis (lidmaatschap wordt op de identiteitskaart geplaatst)
- Volgpas of vervanging verloren lidkaart: €1
- Reservatie: €0,50 per item
- Interbibliothecair leenverkeer (IBL): €5,00 per item
- Kopie/print A4 zwart: €0,10
- Kopie/print A4 kleur: €0,40
- Kopie/print A3 zwart: €0,20
- Kopie/print A3 kleur: €0,80
- Boete: €0,50 per item en per begonnen week
- Beschadigd cd- of dvd-doosje of tray: €0,50

Reglement (vanaf oktober 2021)

Art. 1. Toegankelijkheid
Iedereen is welkom in de bibliotheek. Je kan hier lezen, materialen lenen, op het internet surfen, studeren, deelnemen aan activiteiten en mensen ontmoeten. Het bib-team staat klaar om te helpen bij vragen.

Art. 2. Openingsuren
De openingsuren vind je hier terug. De bibliotheek is toegankelijk tot een kwartier voor sluitingstijd. 


Art. 3. Lid worden
Iedereen kan gratis lid worden op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Je kan lenen met je eID, Kids-ID of lenerspas. Bij vervanging van je lenerspas betaal je een vergoeding.

Art. 4. Lenen
Lenen en raadplegen van alle materialen is gratis. In totaal mag je 5 boeken, 5 strips, 5 tijdschriften, 5 dvd’s, 5 cd’s, 2 games, 2 gezelschapsspellen en 1 sprinter lenen.
Voor bepaalde gebruikerscategorieën en collectie-onderdelen kunnen er, al dan niet tijdelijk, afwijkingen gelden. Kranten lees je ter plaatse; tijdschriften zijn uitleenbaar, met uitzondering van het meest recente nummer.

Art. 5. Verlengen
De uitleentermijn bedraagt 3 weken. Je kan deze uitleentermijn eenmaal verlengen in de bibliotheek, per telefoon tijdens de openingsuren of online via de website tenzij het materiaal gereserveerd is. Sprinters hebben een uitleen- en verlengtermijn van 1 week.

Art. 6. Inleveren
Je levert de materialen in waar je ze ontleend hebt.
Buiten de openingsuren mag je de inleverschuif gebruiken. Materialen ingeleverd na sluitingstijd worden pas de eerstvolgende werkdag ingenomen. Breng je de werken te laat terug, betaal je maningsgeld. Bij zware nalatigheid ontvang je een factuur en kan je de materialen niet meer inleveren.

Art. 7. Reserveren
Het is mogelijk om tegen betaling materialen die uitgeleend zijn, te reserveren en materialen van een andere openbare bibliotheek te laten overkomen.

Art. 8. Verantwoordelijkheid
Als lener ben je verantwoordelijk voor de geleende materialen. Kijk de materialen na op beschadiging voor je de bib verlaat om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Bij totale beschadiging of verlies moet je de kostprijs van het werk betalen. Voor werken die niet meer te verkrijgen zijn, rekent de bibliothecaris een toeslag aan.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan jouw apparatuur veroorzaakt door het afspelen van geleende materialen.

Art. 9. Bescherming privacy
Je persoonlijke gegevens in het gebruikersbestand zijn uitsluitend voor bibliotheekdoeleinden bestemd, in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens.

Art. 10. Naleving reglement
Bij inschrijving in de bibliotheek verklaar je je automatisch akkoord met het gebruikersreglement. De bibliothecaris kan, wanneer er daartoe gegronde redenen zijn, een lener gedurende een bepaalde periode de toegang tot de bibliotheek ontzeggen. Een definitieve uitsluiting moet door het beheersorgaan goedgekeurd worden.