In de bib kan je gratis gebruik maken van het internet: tijdens de openingsuren (en in Stabroek ook tijdens de openingsuren van het leescafé) kan je inloggen op een van de publiekscomputers en gratis surfen. 

Daarnaast kan je op je eigen toestel (laptop, tablet, smartphone) gebruik maken van het wifi-netwerk. 

In Stabroek is er bovendien een computer ter beschikking waarop het Office pakket (Word, Excel, PowerPoint...) geïnstalleerd staat.