In de hoofdbibliotheek van Stabroek kan je buiten de openingsuren geleende materialen terugbrengen via de inleverbus. Deze bevindt zich naast de ingang van de bib aan de straatkant. 

Reglement

- Inleveren via de bus kan enkel buiten de openingsuren van de bibliotheek.
- Alleen materialen van de hoofdbib mogen via de bus ingeleverd worden, en dus geen materialen uit filiaalbib Hoevenen.
- Materialen die de gebruiker nog thuis heeft liggen, worden nooit automatisch door de bib verlengd.
- Ontbreken er bij inlevering in de bus 1 of meerdere schijfjes in een doosje, dan wordt dit doosje niet ingenomen en wordt de gebruiker hiervan verwittigd.
- Beschadigingen of verloren stukken worden afgerekend bij een volgend bibliotheekbezoek, evenals eventuele boetes op de lidkaart.

OPGELET: Het einde van de uitleentermijn bij inlevering via de inleverbus is – net zoals via de balie – het sluitingsuur van de bib op de laatste inleverdag. Houd er dus rekening mee dat materialen uit de inleverbus pas de eerstvolgende werkdag worden ingenomen. Enkel online is er extra tijd: verlengen via Mijn Bibliotheek kan de laatste inleverdag nog tot middernacht.