In de bib kan je gratis gebruik maken van het internet: tijdens de openingsuren (en in Stabroek ook tijdens de openingsuren van het leescafé) kan je inloggen op een van de publiekscomputers en gratis surfen. 

Daarnaast kan je op je eigen toestel (laptop, tablet, smartphone) gebruik maken van het wifi-netwerk.