Book
Dutch
Het huwelijk van een Amish echtpaar komt onder druk te staan omdat zij niet los kan komen van haar moeder.
Subject
Amish
Title
De worsteling : roman
Author
Wanda E. Brunstetter
Translator
Marianne Grandia
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The struggle
Edition
1
Publisher
Utrecht: De Groot Goudriaan, 2014
351 p.
ISBN
9789088653018 (paperback)

Reviews

Timothy en Hannah Fisher zijn de hoofdpersonen in dit afzonderlijk te lezen derde deel van de serie 'Het land van morgen' na 'De zoektocht' en 'Het verlangen'*. Hun huwelijk staat onder druk doordat Hannah niet los kan komen van haar moeder. Titus en Samuel, de broers van Timothy, zijn verhuisd van Pennsylvania naar Kentucky; hun beider verhaal wordt beschreven in de voorgaande delen. Timothy ziet maar één uitweg om Hannah uit de invloedssfeer van haar moeder te halen: ook verhuizen. Met tegenzin gaat Hannah mee en dat laat ze duidelijk blijken door haar humeurige en onsympathieke gedrag. Als ze dan ook nog door een ongeluk haar dochtertje Mindy verliest, is de maat voor haar vol en wil ze vluchten. Boven dit verhaal hangt voortdurend de dreiging van het noodlottige ongeval, omdat het op de achterflap al is aangekondigd. Los daarvan is het een roman over de Amish met vertrouwde elementen als de beschrijving van de eenvoudige leefstijl, het christelijk geloof, warme onderlinge relaties…Read more

About Wanda E. Brunstetter

Wanda E. Brunstetter is a novelist in the Amish romance genre, with more than 10 million books sold. Her books have been on the New York Times Best Seller list. Brunstetter is based in Washington.

Biography

Brunstetter grew up in Tacoma, Washington. Her parents disapproved of her wish to be an author when she grew up; her father called her "a dreamer." She was 60 years of age when her first book was published in 1997, and she would have to wait another three years before her second book was accepted by a publishing house.

Brunstetter worked as a typist for the government and met her husband through work while he was stationed at Fort Lewis. Brunstetter's husband, Richard, who grew up in a Mennonite church, was the catalyst for her interest in the Amish. Brunstetter has always tried to portray the Amish culture accurately and uses her personal connection to the Mennonite community for research for her books. She and her husb…Read more on Wikipedia