Reviews

Voor Bram, die de boekhandel aan zijn zoon heeft overgedaan, is literatuur een bestaanswijze (’Lezen of leven’). Lezen is zijn leven. Bram verloor zijn eerste vrouw en dochtertje in het kraambed en hertrouwde met schoonzus Lea. Zij is reislustig, zeker nu na Brams pensionering de mogelijkheden zich voordoen. Dit brengt spanningen tussen beiden teweeg. Bram en Lea hebben drie zonen en een zestal kleinzoons, Bram heeft zijn hele leven verlangd naar een (klein-)dochter. Middels een ’masterplan’ krijgt Brams kleinzoon Dries een relatie met de beeldschone Tess. De zozeer begeerde kleindochter zou nog mogelijk zijn. Maar Tess weigert het levensspel mee te spelen, ’de sterfelijkheid’ door te geven. De schijnzwangerschap van Tess en een hevig onweer geven de roman een surrealistisch einde. Thomas Hardy’s beroemde roman ’Tess of the d’Ubervilles’, Brams lievelingsroman, heeft in zijn bestaan een even grote symboolfunctie als Camus’ ‘L’etranger’ voor Tess en Dries. Voor Tess de onmenselijkheid …Read more

About Walter van den Broeck

Walter Stefaan Karel van den Broeck (born 28 March 1941 in Olen) is a Belgian writer and playwright. He graduated as a teacher in Dutch and History (Lier), and he started his career as a teacher.

In 1965, he founded the magazine Heibel with Frans Depeuter and Robin Hannelore. In 1974 he resigned as a teacher and became chief editor of Turnhout Ekspres, and since 1979 he is a member of the editorial team of the Nieuw Vlaams Tijdschrift.

He became well known through his play Groenten uit Balen and the novel Brief aan Boudewijn, which was succeeded by the tetralogy Het beleg van Laken.

In 2010 he wrote the script for a comic book by Reinhart.

Bibliography

  • De troonopvolger (1967)
  • Lang weekend (1968)
  • 1 cola met 6 rietjes (1969)
  • 362.880 x Jef Geys (1970)
  • Mietje Porselein en Lili Spring-in-'t Veld (1970)
  • Groenten uit Balen…Read more on Wikipedia