Book
Dutch

Fee Fleur

Marianne Witte (author), Jeska Verstegen (illustrator)
+1
Fee Fleur
×
Fee Fleur Fee Fleur
Target audience:
6-8 years and up
Fleur is een fee. Op school is er een nieuwe juf. De juf is snel boos. Fleur wil lieve juf Roos terug. Wat kan ze doen? AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Reading level
AVI E3, AVI 2
Title
Fee Fleur
Author
Marianne Witte
Illustrator
Jeska Verstegen
Language
Dutch
Publisher
Alkmaar: Kluitman, 2008
29 p. : ill.
ISBN
9789020680720 (hardback)

Reviews

De fee Fleur gaat elke dag naar een school voor feetjes. Op een dag is juf Roos er niet wanneer ze de klas binnenkomt. Ze is nl. vervangen door juf Boender, die altijd boos kijkt, een pretbederver is en er niet voor terugdeinst om haar leerlingen dom te noemen.

Op een gegeven moment doet de juf voor hoe je een bloem moet toveren. Fleur probeert het ook, maar het lukt haar niet, en wanneer ze in plaats van een bloem een hoopje poep tovert, is de juf erg boos. Ook wanneer Fleur haar brood thuis is vergeten is de juf kwaad: "Dan eet je maar niks", zegt ze en ze loopt de klas uit. Fleur probeert dan maar brood tevoorschijn te toveren, maar plots staat er een taart met veel slagroom. Iedereen krijgt een stuk, tot juf Boender de klas weer binnenkomt en de taart op de kast legt. Fleur wil de nieuwe juf weg en roept: "Juf Roos is een lieve fee, maar u lijkt meer op een heks". Juf Boender kan niks meer zeggen of doen. Fleur heeft echter een idee: ze zal de juf lief maken. Het feetje to…Read more
Op een dag komt een nieuwe juf in de klas van fee Fleur. De juf is nors en vlug boos. Als Fleur haar zegt dat ze meer op een heks dan op een fee lijkt, kan de juf niet meer bewegen. Fleur en haar feeënvriendjes proberen haar om te toveren in een lieve juf. In het verhaal krijgt Fleur het als mondige fee aan de stok met de boze juf die stereotiep is voorgesteld. Waarom de juf bewegingloos wordt als Fleur haar verwijten maakt, is niet duidelijk. In de illustraties is fee Fleur voorgesteld als een gewoon meisje, maar met gele, roodgestipte vleugels. De volledige pagina's zijn ingenomen door vrolijke illustraties in waterverf en inkt, met tekstblokken in de witruimtes. De eenvoudige tekst bestaat hoofdzakelijk uit eenlettergrepige woorden en bevat geen hoofdletters, AVI-E3. De tekst leest vlot en zet door enkele cliffhangers op het einde van de pagina's, de lezer aan tot verder lezen. Heraanbieding* van het boek, nu met meelees-cd (ca. 35 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorg…Read more

Suggestions