Book
Dutch

Het Geuzenboek

Louis Paul Boon (author)
In series:
Grote ABC; 591
Kroniek over de opstand, strijd en ondergang der Geuzen in de zuidelijke Nederlanden tussen 1500 en 1585.
Title
Het Geuzenboek
Author
Louis Paul Boon
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1996
707 p.
ISBN
90-295-0325-4

Reviews

Het motto van Het Geuzenboek laat er geen twijfel over bestaan hoe Boon de Vlaamse zestiende eeuw ziet: ‘Te midden van de wanorde, in de tijd voorspeld in de tweede plaag van het Boek der Openbaringen, wanneer de Satan vrij spel zal hebben op aarde.’ (cursivering L.P. Boon). Daarin schuilt ook meteen Boons pessimistische visie op het centrale thema van dit boek: de mogelijkheid van een (Vlaamse) opstand tegen het monsterverbond van twee Habsburgse keizers (Karel V en Filips II) en de kerk. De zestiende eeuw: een tijd waarin ‘het volk uitgebuit werd, de brandstapels laaiden en de lijken aan de galgen bengelden.’
Boon kiest het kamp van de onderdrukten, wat licht af te lezen valt uit de woordkeus: de ‘ruggengraatloze’ edelen, de moedige opstandelingen, die ‘allen werden mishandeld, beroofd en vertrapt terzijde geslingerd.’ Indrukwekkend zijn de opsommingen van terdoodveroordeelden waarmee het boek bezaaid is: Boon noemt de slachtoffers met naam: ‘...het bevel om in Br…Read more
Dit lijvige boek, in vier boeken onderverdeeld, verhaalt chronologisch en uitvoerig de zestiende eeuw in de Lage Landen. De auteur beschrijft het leven van vorsten en kerkelijke heren op realistische wijze. De karakters worden treffend neergezet. Boek een begint met de geboorte van Karel V te Gent, en eindigt in 1560. De vele politieke en godsdienstige twisten brengen land en volk aan de rand van de afgrond. In Gods naam zijn duizenden gelovigen vermoord en tal van gewelddaden gepleegd. De volksopstand vindt een hoogtepunt in de Beeldenstorm. Boek twee eindigt met de komst van Alva, hij moet de beeldenstormers straffen en het gezag herstellen. In boek drie staan de strijdende partijen tegenover elkaar, met over en weer successen en nederlagen. In het laatste boek lezen wij hoe de strijd verhevigt en uitloopt op de Tachtigjarige Oorlog. Voor wie geïnteresseerd is in vaderlandse geschiedenis, is dit boek het lezen meer dan waard. Kleine druk.

About Louis Paul Boon

CC BY-SA 3.0 - Image by Ben Merk / Anefo

Louis Paul Boon (15 March 1912, in Aalst – 10 May 1979, in Erembodegem) was a Belgian writer of novels, poetry, pornography, columns and art criticism. He was also a painter. He is most known for the novels My Little War (1947), the diptych Chapel Road (1953) / Summer in Termuren (1956), Menuet (1955) and Pieter Daens (1971).

Biography

He was born in 1912 as Lodewijk Paul Aalbrecht Boon in Aalst, Belgium, the oldest son in a working-class family. Although he was still very young during the First World War, memories of a German soldier shooting a prisoner will end up in later autobiographical work. Boon left school at age 16 to work for his father as a car painter. He was expelled from school for possession of forbidden books. During evenings and weekends he studied art at the Academy of Fine Arts, but soon had to abandon his studies due to lack of funds. In 1936 he married Jeanneke De Wolf. Three years later, their son Jo…Read more on Wikipedia