Book
English
Een beatnik vertelt de avonturen die hij met een vriend beleeft tijdens hun reizen van de oost- naar de westkust van de Verenigde Staten, waarbij zij constant op zoek zijn naar hun eigen identiteit en een doel in het leven.
Subject
Beatgeneration
Title
On the road
Author
Jack Kerouac
Language
English
Publisher
London: Penguin, 1991
XXXIII, 310 p.
ISBN
0-14-018521-6
Other languages:

Reviews

In de jaren vijftig maakte Amerika een periode door van grote materiële bloei, maar ook van een sterk politiek en sociaal conformisme; het was de tijd van McCarthy en de Koude Oorlog. Als reactie ontstond er een wijdverbreide, maar diffuse tegenbeweging. Onderdeel hiervan vormden de Beats, een groep schrijvers en dichters die een maatschappij predikten waarin individuele vrijheid en persoonlijke ervaring centraal stonden. Sleutelwoorden in hun werk waren jazz, seks en drugs. Jack Kerouac (1922-1969) wordt gezien als een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van deze stroming. Sal Paradise, hoofdpersoon van deze beroemde roman (1957), doet zijn persoonlijke ervaring vooral op door als een bezetene door Amerika te reizen. Literair gezien is het een zwak, vorm- en ideeënloos boek. Maar zijn gedrevenheid en vitaliteit maakten het buitengewoon geschikt om als symbool te dienen van alles wat de Amerikaanse jeugd duf en verkeerd vond aan haar land, en deze cultstatus heeft het boek …Read more

About Jack Kerouac

CC BY-SA 2.0 - Image by

Jean-Louis Lebris de Kérouac (; March 12, 1922 – October 21, 1969), known as Jack Kerouac, was an American novelist and poet who, alongside William S. Burroughs and Allen Ginsberg, was a pioneer of the Beat Generation.

Of French-Canadian ancestry, Kerouac was raised in a French-speaking home in Lowell, Massachusetts. He "learned English at age six and spoke with a marked accent into his late teens." During World War II, he served in the United States Merchant Marine; he completed his first novel at the time, which was published more than 50 years after his death. His first published book was The Town and the City (1950), and he achieved widespread fame and notoriety with his second, On the Road, in 1957. It made him a beat icon, and he went on to publish 12 more novels and numerous poetry volumes.

Kerouac is recognized for his style of spontaneous prose. Thematically, his work covers topics such as …Read more on Wikipedia