Book
Dutch

Kan mijn jas in de was?

Bas Rompa (author), Claudia Verhelst (illustrator)
Target audience:
6-8 years and up
Title
Kan mijn jas in de was?
Author
Bas Rompa
Illustrator
Claudia Verhelst
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Tilburg: Zwijsen, 2011
[28] p. : ill.
ISBN
9789048708758 (hardback)

Reviews

De nieuwe serie ‘Boeken vol versjes’* is geschikt voor beginnende lezers van groep drie en de eerste zes deeltjes sluiten aan bij kern 1 t/m 6 van de methode 'Veilig leren lezen'. Dit handzame vierkante boekje valt op door de vrolijk gekleurde, zwartomlijnde schilderingen die meestal twee volledige pagina’s beslaan en de tekst op expressieve wijze uitbeelden. De versjes zijn op wisselende lege kleurvlakken in de afbeeldingen geplaatst en bestaan uit korte zinnen met eenvoudige eenlettergrepige woorden die in grote druk met schreefloze letters zijn afgedrukt, AVI-Start. De coupletten variëren van één tot vijf regels en hebben een wisselend rijmschema. Er worden geen hoofdletters, maar wel leestekens gebruikt. Zes versjes sluiten aan bij kern 4 en 5 en zeven versjes bij kern 6. Het zijn aardige, herkenbare verhaaltjes over alledaagse gebeurtenissen, soms met een kleine grap of woordspeling. Het boek sluit af met een zangsuggestie (zing dit versje op de melodie van) en een pagina met ins…Read more

Suggestions