Book
Dutch

Juf is in luf

Anneke Scholtens (author), Pauline Oud (illustrator)

Reviews

leesmateriaal voor kleuters

Kinderen aan wie thuis en in de kleuterschool veel wordt voorgelezen, ontwikkelen spontaan een interesse voor letters en woorden. Ze ontdekken snel dat woorden niet alleen een betekenis hebben, maar ook een vorm en ze raken gefascineerd door het zelf leren ontcijferen van eenvoudige woorden. Op deze prille lezertjes mikt de serie 'Kleuters samenleesboek' van uitgeverij Zwijsen. De verhalen verschenen eerder in 1997 in de serie 'Schatgravertjes'. De vierkante boekjes hebben een stevig kaft met een speelse, uitnodigende tekening. De rechterpagina's zijn bedoeld voor de kleuter die graag woordjes leert lezen. Op de linkerpagina's staan een plaatje en een blokje tekst die door een ervaren lezer wordt voorgelezen. De verhalen die Maria van Eeden in deze heruitgaven brengt, zijn grappig en hebben meestal een verrassende ontknoping. Al spelend leren de kinderen een aantal eenvoudige éénlettergrepige woorden en hun letters herkennen. Dit is leuk en stimulere…Read more
De juf van Lot en Loes is vaak boos. Als ze bij de nieuwe meester Koen in de klas is geweest, wordt ze evenwel veel milder en lief. Lot en Loes merken dat de juf een poes in een boom laat klimmen. Wanneer de poes er niet meer uit kan, biedt meester Koen hulp. De twee meisjes kijken geamuseerd toe hoe juf en meester met elkaar omgaan. De tekst (AVI-M3) bestaat uit eenlettergrepige woorden. De zinnen zonder hoofdletters staan onder elkaar in een tekstblok. Er is heel wat dialoog en afwisseling in de zinsbouw. De kleurrijke illustraties zijn geschilderd op een witte of gekleurde achtergrond en tonen goed de emoties van de personages. In de jurk van de juf is collage gebruikt. Af en toe staan er ook enkele woorden in de illustraties. De bladspiegel is gevarieerd en aantrekkelijk. Dit verhaal biedt veel mogelijkheden tot inleving aan kinderen die enkele maanden leesonderwijs achter de rug hebben. De thematiek van een verliefde juf en meester kan wellicht ook wat oudere zwakke lezers aanspr…Read more

Juf is in luf

Lot en Loes zitten bij het raam en juf Jet is opeens boos. Ze vindt dat Lot niet oplet. Loes krijgt zelfs straf omdat ze zei dat juf teveel sommen geeft. Juf Jet is vaak boos de laatste tijd. Wat scheelt er toch met juf Jet? Mees Koen brengt de oplossing: zou juf Jet in luf zijn? Een verhaal op maat uit de serie maan roos vis van Zwijsen voor lezertjes met niveau avi-1. Het biedt een grappig, volwaardig verhaal, dat zich afspeelt in een vertrouwde omgeving, voor kinderen die net leren lezen.