Afhaalservice hoofdbib Stabroek & filiaal Hoevenen! Lees hier alle noodzakelijke info.

Direct aan de slag

Boekenpakketten afhaalbib

Afhaalservice bib Stabroek & Hoevenen

Hoe ga je te werk? Lees hier de juiste werkwijze!

Achtergebleven bib-materialen uitzonderlijk verlengd tot 6 juni

Achtergebleven bibliotheekmaterialen die nog van voor 14 maart op bepaalde lidkaarten van onze leners zijn blijven staan, en die tot nu toe automatisch tot 30 april verlengd waren:

--> uitzonderlijk extra verlengd tot 6 juni !

De opgelegde Coronamaatregelen, die ook grote gevolgen heeft voor de reguliere werking van een bibliotheek, duren veel langer dan oorspronkelijk gedacht. Daarom werd beslist om alle bib-items die nog op de lidkaarten van onze leners staan van VOOR de lockdown van 14 maart (dit geldt dus NIET voor de leners die via afhaalpakketten sinds de werking van de afhaalservice vanaf 27 maart items hebben ontleend), extra te verlengen tot en met 6 juni.

Wij vragen wel met aandrang om al je bib-items (boeken, films, strips, tijdschriften, games, tv-series...) zo snel mogelijk te willen binnenbrengen! Dit kan nu uitzonderlijk - ook voor materialen uit bib Hoevenen (!) - 7d/7d en 24u/24u via de inleverschuif aan de hoofdingang van hoofdbib Stabroek, Smoutakker 30.

Op die manier krijgen andere leners de kans om de items, die anders maar uitgeleend blijven staan op welbepaalde lidkaarten, ook te ontlenen. Dank!

Onze laatste aanwinsten