Openbare Bibliotheek Stabroek

Sluitingsdagen

Sluitingsdagen in 2018

Maandag 2 april - Paasmaandag
Dinsdag 1 mei - Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei - O.L.H. Hemelvaart
Maandag 21 mei - Pinkstermaandag
Woensdag 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli - Nationale Feestdag
Woensdag 15 augustus - O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 1 november - Allerheiligen
Vrijdag 2 november - Allerzielen
Dinsdag 25 december - Kerstdag
Woensdag 26 december - 2e Kerstdag