Openbare Bibliotheek Stabroek

Luisterboeken

Naast de gewone boeken voor de jeugd biedt de bibliotheek ook een collectie luisterboeken aan. Deze boeken richten zich specifiek naar kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie, die de verhalen dan kunnen beluisteren. Natuurlijk mogen ook jongeren zonder leesproblemen deze luisterboeken ontlenen.