Openbare Bibliotheek Stabroek

Kamishibai of vertelplaten

Als leerkracht of onthaalouder kan je in de bib (zowel in Stabroek als in Hoevenen) Kamishibai of vertelplaten ontlenen.

Kamishibai is een eeuwenoude Oosterse vertelvorm. 'Kami' betekent 'papier' en shibai 'drama'; een verhaal in vertelplaten dus. Op de voorkant van elke vertelplaat staat een grote prent op A3-formaat die een scène uit het verhaal weergeeft. De verteller verschuift de prenten en vertelt ondertussen het verhaal, dat achteraan op de prenten te lezen staat.

Per keer mag je als leerkracht of onthaalouder 2 sets vertelplaten ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken en kan eenmaal verlengd worden. Om een set uit te lenen, geef je de voorbeeldplaat af aan de balie. Daar krijg je een koffertje met de vertelplaten van jouw keuze erin.

Let op! Bij het ontlenen tel je zelf het aantal vertelplaten na. Wanneer je een beschadiging opmerkt of er een plaat ontbreekt, meld je dit aan de balie. De bib telt enkel na bij het terugbrengen van de platen.
Terugbrengen doe je via de balie, niet via de inleverschuif. Ben je te laat, dan betaal je boete. Bij verlies of beschadiging betaal je een vergoeding.

Bij de vertelplaten kan je ook een houten theatertje ontlenen waarin de vertelplaten passen. De uitleentermijn voor dit theatertje is 1 week en kan met 1 week verlengd worden. Ook hiervoor geldt dat je bij te laat binnenleveren, verlies of beschadiging, een boete of vergoeding betaalt.