Openbare Bibliotheek Stabroek

Inleverschuif

In de hoofdbibliotheek van Stabroek kan je buiten de openingsuren geleende materialen terugbrengen via de inleverschuif. Deze bevindt zich naast de ingang van de bib aan de straatkant. 

Reglement inleverschuif
- Inleveren via de schuif kan enkel buiten de openingsuren van de bibliotheek.
- Alleen materialen van de hoofdbibliotheek mogen via de schuif ingeleverd worden.
- Materialen die de gebruiker nog thuis heeft liggen, worden nooit automatisch door de bib verlengd.
- Ontbreken er bij inlevering in de schuif 1 of meerdere schijfjes in een doosje, dan wordt dit doosje niet ingenomen en wordt de gebruiker hiervan verwittigd.
- Beschadigingen of verloren stukken worden afgerekend bij een volgend bibliotheekbezoek, evenals eventuele boetes op de lidkaart.
- Het einde van de uitleentermijn bij inlevering via de schuif is – net zoals via de balie – het sluitingsuur van de bib op de laatste inleverdag. Houd er dus rekening mee dat materialen uit de schuif pas de eerstvolgende werkdag worden ingenomen. Enkel online is er extra tijd: verlengen via Mijn Bibliotheek kan de laatste inleverdag nog tot middernacht.